30. septembra 2020

Praktická ochrana lesa

Ilustračný obrázok – Strom na dožitie Pracovníci ŠOP SR S CHKO Latorica spolu so zástupcami PSL Čičarovce a odborným lesným hospodárom v mesiaci […]
21. septembra 2020

Významné geologické lokality v spôsobnosti Správy CHKO Latorica

Ilustračný obrázok: Šimonov vrch (autor: Ing. Martin Pukančík) CHKO Latorica je známa najmä vďaka svojim vodným a močiarnym biocenózam. Tieto tvoria […]
29. júla 2020

Invázne rastliny – II.

Foto: plocha pri Veľkých Raškovciach s glejovkou. Foto: autor. Glejovka americká  (Asclepias syriaca)   Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy […]
22. júla 2020

30. výročie vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Latorica

Foto: riaditeľka Správy CHKO Latorica Mgr. Kristína Voralová s úvodnou prednáškou Chránená krajinná oblast (CHKO) Latorica bola vyhlásená 25.júna 1990 […]
23. júna 2020

Manažment kladísk korytnačky močiarnej

Korytnačka močiarna (Emys orbicularis) je pôvodným druhom našej fauny. V Červenej knihe ohrozených a vzácnych živočíchov ČR a SR (II. […]