Edukačná plavba riekou Bodrog

Dňa 27.6.2024 zamestnanci Správy CHKO Latorica zorganizovali pre žiakov ZŠ Streda nad Bodrogom edukatívny výlet loďou po plavebnej ceste v ÚEV Bodrog. Žiaci boli počas plavby oboznámení s históriou Medzibodrožia, priľahlými chránenými územiami, ich faunou a flórou. Priamo počas plavby sme zahliadli aj ďalšie územia európskeho významu: Ladmovské vápence, Tarbucka a Boršiansky les. Z fauny sa nám na brehoch rieky Bodrog ukázali volavky popolavé, rybárik riečny, či hadovka lesklá. V Blízkosti slovensko-maďarskej štátnej hranice sme míňali aj najnižší geografický bod v SR: 94,3 m.n.m. – Klin nad Bodrogom. Celkový dojem z podareného environmentálneho podujatia nám pokazilo iba množstvo plastových fliaš plávajúcich na hladine Bodrogu.

Projekt LIFE – IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Text: Ing. Vít Hubinák

Foto: Patrik Siman