Do pôsobnosti Správy CHKO Latorica patria katastrálne územia z okresu Michalovce – Beša, Budince, Čičarovce, Čierne Pole, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Krišovská Liesková, Maťovské Vojkovce, Maťovce, Oborín, Kucany, Ptrukša, Ruská, Veľké Raškovce, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Vojany

a okres Trebišov.

Na obrázku je zakreslená územná pôsobnosť Správy CHKO Latorica

posobnost