Novinky

25. marca 2021

A opäť kvitnem…

„Pozdravujem Vás všetkých z tône lužných lesov. Som bleduľa jarná karpatská (Leucojum vernum subs. carpaticum) a moje snehovo biele lupene s končekmi v zelenej […]
5. marca 2021

Invázne rastliny – IV.

Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.) a zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea A.) V skoro každom katastrálnom území sa stretneme nielen s glejovkou, ambróziou, či […]
5. februára 2021

Novovyhlásená prírodná rezervácia Oborínsky luh

Správa CHKO Latorica s veľkou radosťou privítala správu o schválení ďalšej prírodnej rezervácie v jej pôsobnosti. Prírodná rezervácia Oborínsky luh […]
1. februára 2021

Svetový deň mokradí 2. 2.

Tohtoročná téma Svetového dňa mokradí upriamuje pozornosť na mokrade ako zdroj sladkej vody a podporuje akcie na ich obnovu a […]
28. januára 2021

Vláda SR schválila nové chránené územia

Dňa 27.1.2021 vládny kabinet podporil 5 návrhov Ministerstva životného prostredia, ktorými sa vyhlasuje jedna nová prírodná rezervácia a štyri chránené […]