25. augusta 2020

ZÁSADY OCHRANY PRED KOMÁRMI A OPATRENIA NA ZAMEDZENIE KALAMITNÉHO PREMNOŽENIA KOMÁROV

Ochranné opatrenia je potrebné uskutočňovať na troch úrovniach v postupnosti: OBČAN  –  OBEC (územná samospráva)  –  ŠTÁT (štátna správa) OPATRENIA […]
23. decembra 2019

Všetkým ľudom dobrej vôle