ZÁSADY OCHRANY PRED KOMÁRMI A OPATRENIA NA ZAMEDZENIE KALAMITNÉHO PREMNOŽENIA KOMÁROV

ZÁSADY OCHRANY PRED KOMÁRMI A OPATRENIA NA ZAMEDZENIE KALAMITNÉHO PREMNOŽENIA KOMÁROV

Ochranné opatrenia je potrebné uskutočňovať na troch úrovniach v postupnosti:

OBČAN  –  OBEC (územná samospráva)  –  ŠTÁT (štátna správa)

  1. OPATRENIA REALIZOVANÉ OBČANMI:

Trvalá starostlivosť o čistotu obytného prostredia, ktorá spočíva v zabezpečovaní:

pravidelného kosenia dvorov, záhrad a bezprostredného okolia domu;

pravidelného vyprázdňovania nádob na polievanie záhrad: ak nie je možné vyprázdniť obsah nádoby aspoň v 7-dňových intervaloch, je potrebné nádobu prekryť, na hladinu vody umiestniť plávajúce fólie, najlepšie polystyrénové dosky, alebo naliať na hladinu malé množstvo jedlého oleja, čím sa zabráni larvám a kuklám komárov nadýchnuť sa atmosférického vzduchu;

likvidácia komunálneho odpadu z okolia ľudských obydlí (najmä plechovky, plastové fľaše, pneumatiky a podobné nádoby, v ktorých sa môžu v zachytenej dažďovej vode liahnuť komáre).

Mechanická ochrana obydlí, umiestňovaním ochranných sietí na okná a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje chemické ošetrenie rámov a sietí reziduálnymi insekticídmi, určenými na tento účel. Rovnako je dôležité chrániť aj uzatvorené priestory na chov hospodárskych zvierat.

Individuálna ochrana osôb spočíva v správnom a primeranom oblečení sa, v používaní ochranných repelentov dostupných v obchodnej sieti a v lekárňach. Vhodné je tiež používať odpudzovače a lapače komárov.

  1. OPATRENIA REALIZOVANÉ OBCAMI (územnou samosprávou):

Trvalá starostlivosť o čistotu intravilánu obcí a ich blízkeho prírodného prostredia, ktorá spočíva v zabezpečovaní:

pravidelného kosenia verejných priestranstiev (priekopy, cintoríny, parky a pod.) a údržbe krovinatých porastov;

likvidovanie rôznych plytkých priehlbín, v ktorých sa na jar a v lete môže zdržiavať voda, tieto liahniská komárov je možné buď zaviezť zeminou a upraviť, alebo ich prehĺbiť a zarybniť;

brehy rybníkov je potrebné upraviť tak, aby sa ryba mohla dostať až na kraj rybníka; v zarybnenej vode sa komáre neliahnu, pretože larvy a kukly komárov sú veľmi vyhľadávanou potravou pre ryby.

Vykonanie lokálneho dezinsekčného zásahu v prípade kalamitného výskytu komárov.

Zásady dezinsekcie:

Dezinsekcii predchádza terénny prieskum záujmového územia, s cieľom nájsť liahniská komárov, určiť ich rozlohu a umiestnenie vo vzťahu k okolitému prostrediu;

Dezinsekciu môže vykonať len oprávnená osoba registrovanými prípravkami, spoľahlivou aplikačnou technikou a odborne spôsobilým personálom;

V prípade použitia tradičných insekticídov na chemickej báze treba uprednostňovať pozemnú aplikačnú formu pred leteckou;

Len vo výnimočných prípadoch sa môže použiť letecká aplikácia chemických insekticídov za týchto podmienok:

môže sa vykonať len so súhlasom orgánu starostlivosti o životné prostredie;

nesmie byť zasiahnuté koryto rieky, rybníky, rekreačné vodné plochy a nádrže, nesmú byť zasiahnuté zdroje pitnej vody ani ich ochranné pásma, osídlené oblasti  ako intravilány  miest a obcí, vrátane chatových osád, rovnako nesmú byť zasiahnuté oblasti chránených mokradí a iné chránené oblasti, miesta chovu včiel a pod.;

pred vlastným výkonom musí byť podrobne zdokumentované územie, na ktorom sa bude vykonávať dezinsekčný zákrok;

o zámere vykonať leteckú aplikáciu, vrátane termínu a času jej vykonania, je potrebné informovať obyvateľstvo dotknutých lokalít, vrátane rybárskych a včelárskych združení a vyzvať obyvateľov, aby sa počas vykonávania postreku nezdržiavali na vonkajšom priestranstve a zabránili vniknutiu postrekových látok do vnútorných priestorov uzatvorením okien;

aby bola dezinsekcia účinná, je potrebné ju správne načasovať, pričom je vhodné vychádzať z pozorovaní a odporúčaní odborníkov – entomológov.

  1. OPATRENIA REALIZOVANÉ ŠTÁTOM (štátnou správou):

Trvalá starostlivosť o životné prostredie inštitúciami odborného štátneho dozoru, ako sú okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý rieši kalamitný výskyt komárov ako súčasť protipovodňových opatrení, štátna vodohospodárska inšpekcia, štátna veterinárna inšpekcia (kontrola epizootickej situácie) a ďalšie inštitúcie.

Vykonanie, resp. nariadenie celoplošnej dezinsekcie v štátnom záujme, v prípadoch mimoriadneho kalamitného výskytu komárov na rozsiahlom území, alebo vzniku ohniska nákazy prenášanej komármi.

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3847:nadmerny-vyskyt-komarov-vplyv-na-zdravie-a-odporuania-na-ochranu-pred-komarmi&catid=99:povodne-a-ochrana-zdravia

Ako sa človek môže brániť pred komármi:

Klasická ochrana pred komármi

Klasickou ochranou pred komármi sú repelenty, či osadenie sieťok na okná v domácnosti. Komáre ale neznášajú aj niečo iné. “Okrem sieťok, repelentov, dvojkrídlovec neznáša pohyb vzduchu. Takže komu nevadí ventilátor alebo klimatizácia, tak komár obťažovať nebude,” povedal Zdeno Jaško. Existujú aj repelentné prípravky do priestoru. “Ide o to, či sú na prírodnej báze alebo je tam aj insekticíd. Väčšinou tie čo idú do zásuvky, tak obsahujú insekticídy, ktoré sa rovnako používajú pri postrekoch. Takže doma tá expozícia človeka je väčšia,” upozornil odborník.

Čo ale, ak nechceme používať repelenty, či vône do zástrčky? V tomto prípade prichádzajú na rad tradičné “recepty” ako sa ochrániť pred komármi. Reč je o rôznych prírodných, esenciálnych olejoch. Použiť sa napríklad dajú aj obyčajné šišky z ihličnatého stromu. Ako na to? Stačí, ak šišky podpálite tak, aby zostali tlieť. Tento zápach komáre rozhodne nemajú radi. Podobne funguje aj podpálenie kávy. Do nehorľavej misky jednoducho nasypete pomletú kávu, môžete aj zrná, a vložíte tam na chvíľu zapálené špajdle. Káva postupne začne taktiež “tlieť” a zápach komáre odstraší.

Prípadne je možné použiť pascu na komáre – článok s návodom TU

Tradičné recepty proti komárom

Citrónový eukalyptový olej – je to jedna z najúčinnejších ingrediencii, ktorá slúži ako efektívny repelent. Podľa štúdie, ktorú uverejnil healthline.com. zmes 32 percentného citrónového eukalyptového oleja poskytuje viac ako 95 -percentnú ochranu proti komárom po dobu troch hodín. Ako si ho vyrobiť? Zmiešate citrónový eukalyptový olej so slnečnicovým v pomere 1:10.

Levanduľa – je ďalším účinným bio repelentom. Okrem toho má analgetické, protiplesňové a antiseptické vlastnosti. V prípade, že vás už komár uštipol, zabráni svrbeniu a upokojí pokožku. Ako na to? Stačí, ak natrháte čerstvú levanduľu a umiestnite ju na miesto, ktoré chcete. Poprípade si ju zasaďte v črepníku priamo vo vnútri domácnosti. Ďalšou možnosťou je použiť levanduľový olej, ktorý natriete na uštipnuté miesto alebo sa ním jednoducho potriete, aby vás nedoštípali. Alternatívou je tiež, že olej nalejete na servítku, ktorú umiestnite na tanier vo svojej blízkosti.

Škoricový olej – Podľa odborníkov je škoricový olej zabijak vajíčok komárov. Taktiež pôsobí ako bio repelent, no na Ázijské tigrované komáre nefunguje.Ako si ho vyrobiť? Na prípravu jedno percentného roztoku vám stačí 24 kvapiek oleja zmiešať na každú uncu vody.

Tymiánový olej – tymián má podobné účinky ako levanduľa. Pálenie tymiánových listov zabezpečuje až 85 percentnú ochranu na 60 až 90 minút. Ako si ho vyrobiť? Pri domácom varení zmiešajte 4 kvapky tymiánového oleja na každú lyžičku slnečnicového oleja, olivového alebo jojobového oleja. Na výrobu spreja použite  5 kvapiek tymiánového oleja s 2 uncami vody.

Olej z kocúrnika obyčajného – táto zázračná rastlina dokáže doslova vyhrať vojnu s komármi. Ružové a biele kvety rastú až do výšky pol metra. Najvzácnejší je ale extrakt, olej z pomliaždených listov.

Olej zo sójových bôbov –  tento olej sa považuje za najúčinnejší pre deti. Pred komármi ich dokáže ochrániť veľmi dlho. Ako na to? Stačí ak zmiešate pár kvapiek tohto oleja s trochou citrónovej trávy a zázrak je na svete.

Citrónová tráva – olej Citronella  – je klasickým bio repelentom, ktorý vás taktiež zaručene ochráni. Tento olej je vlastne zmesou viacerých bylín. Ak vonku zapálite sviečku z Citronelly, zabezpečí vám to až 50-percentnú ochranu.

Tea Tree olej – je to známy olej z Austrálie, ktorého zložkou sú listy z čajovníka. Má antiseptické, antimikrobiálne a protizápalové vlastnosti. Olejček funguje nielen proti komárom ale aj krovinovým muškám a inému bodavému hmyzu.

Geraniol – je to typ alkoholu, ktorý sa používa do rôznych vôní a prípravkov. Je vyrobený z rastlinných olejov ako citrónová tráva, či ruže. Tu ale pozor: Pri jeho aplikácii sa vyhýbajte očnému okoliu, a ak máte citlivú pokožku, radšej ho nepoužívajte.

Olej zo Zederachu indického – je známy ako prírodná alternatíva, ktorej zmiešané účinky sú veľmi efektívne. Tento olej sa ale nepoužíva typicky ako repelent, pretože môže mať nežiadúce účinky na pokožku. Pri cestovaní do krajín s vysokým rizikom chorôb prenášanými komármi, je lepšie použiť  Dietyltoluamid. Ako si z toho vyrobiť repelent? Stačí, ak zmiešate 50-100 mililitrov tohto oleja s vodou, olejom alebo s telovým mliekom. Je tiež dôležité si vybrať extra panenský alebo za studena lisovaný olej.

Rady ÚVZ ako sa chrániť pred komármi

oblečenie s „uzlíkmi“, aby hmyz nemohol vkĺznuť pod oblečenie,

natieranie nepokrytých častí tela repelentnými prípravkami,

používanie éterických látok vo vonných lampách, elektrických prístrojov s vyparovaním proti hmyzu a lapačov hmyzu,

mechanická ochrana obydlí sieťami na okná a dvere – ich ochrannú funkciu zvyšuje ošetrenie rámov a sietí insekticídmi, určenými na tento účel,likvidácia plytkých stojatých vôd, v ktorých je možný výskyt vajíčok komárov,

pravidelné kosenie trávnatých porastov v okolí obydlí,

vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad – ak to nie je možné, je vhodné na hladinu umiestniť plávajúce fólie, polystyrénové dosky, prípadne naliať malé množstvo jedlého oleja,

likvidácia komunálneho odpadu z okolia obydlí – napríklad plechovky a plastové fľaše, kde sa v zachytenej dažďovej vode môžu liahnuť komáre

https://www.noviny.sk/slovensko/449885-tradicne-rady-a-tipy-takto-sa-zarucene-zbavite-komarov-a-ochranite

ilustračné obrázky z pixabay.com