11. odborný seminár VSD a. s.

11. odborný seminár VSD a. s.

V dňoch 27.4 a 28.4. 2023 Východoslovenská distribučná a. s. zorganizovala 11. odborný seminár venovaný environmentálnym aspektom činnosti VSD. Program pozostával z návštevy NPR Senianske rybníky a z prezentácií, venovaným environmentálnym témam. Chceme poďakovať VSD a. s., že im záleží na životnom prostredí a ochrane prírody, čo dokazujú svojou činnosťou napríklad pri prekládkach hniezd bociana bieleho alebo podpore biodiverzity pod vedením vysokého napätia.