Úvodné foto: poniklec Zimmermanov (Pulsatilla Zimmernanii)

Súčasťou práce v rámci správy CHKO Latorica je okrem iného aj botanický monitoring druhov národného a európskeho významu. Správa CHKO  sa zameriava na rastlinné druhy jarného a letného aspektu.

Z jarných druhov prebieha monitoring  ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis), ponikleca lúčneho maďarského (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica), ponikleca Zimmermanovho (Pulsatilla Zimmernanii), kosatca bezlistého uhorského (Iris aphylla subsp. hungarica) a hadinca červeného (Echium russicum).

Z letných druhov sa monitorujú pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum), marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia) a lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens).

 

Foto: M.Balla, PaedDr. Birošová

poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 

poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica)

 

kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)

 

hadinec červený (Echium russicum)

 

pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum)

 

marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia)

 

lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens)