Brigáda na Veľkom kopci

Cez víkend 19. a 20. 2. 2022 sa v území európskeho významu a chránenom areáli (CHA) Veľký kopec (nad mestom Kráľovský Chlmec) uskutočnila dobrovoľnícka akcia zameraná na obnovu tohto významného územia.

V CHA Veľký kopec sa nachádzajú posledné fragmenty teplomilných dubín na našom území. Z nelesných biotopov sa tu nachádzajú vzácne spoločenstvá teplomilných druhov tráv s výskytom druhov európskeho významu kosatec uhorský bezlistý a poniklec veľkokvetý.

V minulosti tu bolo upustené od pasenia, a tak lokalita zarástla náletovými krovinami a drevinami. Začali sa šíriť vysokobylinné porasty s prevahou smlza kroviskového. Toto všetko viedlo k degradácii celého územia.

Vďaka projektu Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia LIFE Sub-pannonic a miestnym chovateľom kôz sa začalo s obnovnou pastvou. Kozy naštartovali obnovu CHA Veľký kopec a starajú sa o to, aby odstránené nálety ďalej nezmladzovali.

Miestni chovatelia kôz rodina Dócsova a ich priatelia odstraňujú kroviny neustále, ale raz za čas potrebujú pomôcť, a preto bola cez víkend zvolaná brigáda, aby sme im pomohli urobiť väčšie množstvo prác. Ich práca sa týmto nekončí, ale pokračujú ďalej až dokým nebude CHA Veľký kopec celý vyčistený a premenený na krásny pasienok.

Správa CHKO Latorica ĎAKUJE VŠETKÝM dobrovoľníkom, ktorí sa danej akcie zúčastnili a dúfa, že sa opäť stretneme!

text a foto: Lukáňová

foto rastlín: Balla, Šimková

kosatec uhorský bezlistý

 

poniklec veľkokvetý