Čistenie podkrovia kostolov Cejkov, Kašov

Čistenie podkrovia kostolov Cejkov, Kašov

Dna 1. 2. 2022 sa pracovníci Správy CHKO Latorica zúčastnili čistenia podkrovia kostolov, ktoré organizovala Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku v rámci projektu BAT4MAN.  Takéto čistenie prebehlo aj v iných obciach v rámci Slovenska, napríklad v Čičave či Osadnom.

Výsledkom sú čisté podkrovia, guáno na hnojenie a predpoklad spokojného spolunažívania netopierov a ľudí.

foto: Lukáňová, Danilák

ešte v čistom

výstup

pracovisko

tabuľa

zostup

výsledok