Správa CHKO Latorica v rámci environmentálnej výchovy má pre žiakov ZŠ a CVČ pripravené prezentácie o Chránenej krajinnej oblasti Latorica, o mokradiach, či ďalších zaujímavostiach vo svojej územnej pôsobnosti. Počas prezentácií sa nezabúda aj na prácu s deťmi hravou formou. Zabezpečujeme pre ne pohybové aj edukačné aktivity. V jarných mesiacoch sa oboznámili s významnými druhmi mokradí v CHKO Latorica, vyskúšali si svoje vedomosti v priraďovaní živočíchov k správnym vodným a mokraďovým biotopom, či zamestnali svoje šikovné ručičky vystrihovaním papierových rybičiek.

Mgr. Andrea Šimková, Správa CHKO Latorica

(foto: archív Správy CHKO Latorica)

Práca so žiakmi – práca s obrázkami rastlín a živočíchov .

 

Žiaci mali záujem aj o ukážky veľkosti živočíchov.

 

Šikovné ručičky vystrihovali papierové rybičky „ostošesť“.

 

To, že žiaci boli s našou prácou spokojné, dokumentuje aj nasledujúce záverečné foto.