Hradná zrúcanina Csonkavár

Hradná zrúcanina Csonkavár

ilustračné foto: stav pred obnovou

Hradná zrúcanina Csonkavár (okyptený hrad) sa nachádza v Kráľovskom Chlmci na východnom úpätí Malého kopca. Jej história sa začala písať po roku 1414. Staviteľom bol rod Pálóczi (z Pavloviec nad Uhom), ktorý držal hrad až do roku 1526, keď posledný mužský člen rodu zahynul v bitke pri Moháči. Hrad a priliehajúce panstvo prebral po tomto roku rod Perényi (Peter Perényi bol strážcom uhorskej koruny v tomto období). V roku 1548 vydal kráľ Ferdinand I. Habsburský príkaz zbúrať veľké množstvo hradov a na zozname bol aj hrad Csonkavár. Príkaz bol vykonaný pravdepodobne okolo roku 1558. po tomto roku sa stavba spomína len ako ruina/zrúcanina, k jej neskoršej oprave/obnove už nikdy nedošlo. Od 17. storočia sa spomína ako okyptený hrad nad mestečkom.

Nová kapitola hradnej zrúcaniny sa začala písať v roku 2018. V tomto roku sa spustil prvý ročník archeologického výskumu, ktorý úspešne pokračuje už 5. sezónou. Vďaka vytrvalej snahe a úsiliu sa nám pomaly odkrýva nami nepoznaná minulosť symbolu nášho mesta, jeho stavebné etapy a neznáme hodnoty.

text a foto: Bartolomej Gönczy – majiteľ hradu

Hrad má aj svoju FB stránku – https://www.facebook.com/csonkavar.sk

historická pivnica

stav v roku 1905

prebiehajúce vykopávky 1

prebiehajúce vykopávky 2

prebiehajúca obnova