Monitoring živočíchov v území CHKO Latorica pomocou fotopascí

Monitoring živočíchov v území CHKO Latorica pomocou fotopascí

Technický a digitálny pokrok v súčasnosti umožňuje skoro nekonečné možnosti. Pre prírodovedcov je  nesmiernym prínosom. Tento pokrok slúži na to, aby nám uľahčil získavanie informácii z terénu tým najautentickejším spôsobom. Takto sa môžeme dostať k intímnemu životu zvierat, jeho správaniu, emóciám, spôsobu života a bežným aktivitám bez negatívneho ovplyvňovania a vyrušovania. V tomto prípade hovoríme o fotopasciach, ktoré sú veľkou pomocou pri práci a pozorovaní života zvierat.
Fotopasce sú najčastejšie využívané v projektoch monitoringu migrácie a pohybu zvierat. Pomáhajú nachádzať odpovede na rôzne otázky práve pre ich viac – menej diskrétnosť. Zvieratá sú obozretné a často neprirodzený objekt (fotopascu) vedia zrakovo a čuchovo zachytiť. Hovoria o tom zábery, na ktorých vidieť zvedavosť a nesmelý pohyb smerom ku kamere. Čím dlhšie táto kamera zostane na jednom mieste, tým viac si vedia zvieratá zvyknúť na pach človeka, ktorému fotopasce patria.
Úspešnosť práce s fotopascou, získanie dobrých záberov a jej umiestnenie závisí od znalosti a zručnosti človeka, ktorý tie fotopasce umiestňuje. Fotopasca je skvelým uľahčovačom, ako sa dostať blízko k životu zvierat, ale za dobrými zábermi stojí veľa síl, času, predvídavosť  a taktiež skúsenosti nadobudnuté stopovaním a praktickými skúsenosťami z terénu a koniec koncov i šťastie. Technický pokrok v podobe fotopascí spolu vedomosťami človeka vie priniesť skvelé výsledky v podobe kvalitných video záznamov a fotografií, ktoré pomáhajú pri práci prírodovedcov. Správa CHKO Latorica využíva taktiež fotopasce pri monitorovaní pohybu veľkých šeliem v oblasti ťažkého horského terénu v bukovom poraste v Slanských vrchov ako napríklad vlka dravého (Canis lupus), rysa ostrovida (Lynx lynx). Taktiež chránené druhy vtákov  v močiaroch, rašeliniskách a riekach ako napríklad bučiak veľký (Botaurus stellaris) , volavka popolavá (Ardea cinerea), volavka purpurová (Ardea purpurea), chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax).
Naše monitorovanie pomáha k odhaleniu lepšieho a  jasnejšieho obrazu tajomného života vodných vtákov. Preto prosíme vážených návštevníkov oblasti CHKO Latorica a Medzibodrožia, pohybujúcich sa v danom území, aby v prípade, že nájdu alebo objavia fotopascu, aby ju nechali tam, nedotýkali sa jej alebo si ju nelegálne neprivlastnili. Informácie z fotopascí nám uľahčujú prácu a prinášajú jasný obraz, čo sa v chránenom území v správe CHKO deje.
Vďaka nim vám môžeme ponúknuť nádherné zábery zo života zvierat.

Text: Lukáš Malý

foto: Fotopasce

spypoint

spypoint

spypoint

spypoint

spypoint