Najmenšia vodná cievnatá rastlina na svete – DROBUĽKA BEZKOREŇOVÁ ( WOLFFIA ARRHIZA )

Najmenšia vodná cievnatá rastlina na svete – DROBUĽKA BEZKOREŇOVÁ ( WOLFFIA ARRHIZA )

 

Jej rozšírenie je hlavne v teplých oblastiach Európy, Afriky a Ázie.

Patrí do čeľade Lemnaceae. Ide o vodnú, kvitnúcu rastlinu, ktorá na Slovensku patrí medzi zraniteľné druhy a je zákonom chránená. Jej výskyt je viazaný na nivy teplých nížinných riek, kde uprednostňuje stojaté plytké eutrofné vody, prípadne pomaly tečúce toky. Rozmnožuje sa najmä v slepých ramenách riek, vodných kanálov alebo na okrajoch rybníkov. Kvitne od apríla do augusta. Lokality výskytu v rámci Slovenska nájdeme na Záhorskej nížine, v Podunajsku a tiež na Východoslovenskej nížine v oblasti Medzibodrožia.

Rastlina je svetlozelená, bezkoreňová, oválneho tvaru, približne vo veľkosti zrnka ryže (1 mm).

Sú schopné veľmi rýchlo absorbovať minerály a iné organické živiny, ktoré potrebujú pre svoj rast. Sú obzvlášť vhodné pri odstraňovaní fosfátov a dusíka z vodných plôch a keďže si neukladajú toxíny, je ich možné v iných krajinách použiť ako krmivo alebo na hnojenie plodín. Zaujímavosťou je, že druhy z rodu Wolffia sú tradične využívané ako ľudská potrava v niektorých ázijských krajinách.

Text: PaedDr. Miroslava Birošová

Foto: Miloš Balla

Zaujímavosti o wolffii (angl. Duckweed) na stránkach:

https://www.semanticscholar.org/paper/Wolffia-arrhiza-as-a-Possible-Source-of-Inexpensive-BHANTHUMNAVIN-MCGARRY/9c0121de57d0f18f5297bdda81901f7e3b27961f

https://www.semanticscholar.org/paper/Nutritional-Value-of-the-Duckweed-Species-of-the-as-Appenroth-Sree/7774a04b3639dc898d835a01977e7d2343885de8

https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/whats-worlds-smallest-flowering-plant/