Nové hniezda pre bociany

Nové hniezda pre bociany

Pracovníci Východoslovenskej distribučnej a.s. (VSD)  vybudovali minulý týždeň v obciach Beša, Vojany, Čierne Pole a Kapušianske Kľačany nové hniezdiská pre bociany biele, ktoré sú umiestnené v blízkosti stĺpoch elektrického vedenia, kde bociany v minulosti hniezdili.

Bocian biely je chráneným druhom živočícha a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je zakázané úmyselne poškodzovať, ničiť alebo odstraňovať jeho hniezda. Problematiku ochrany bociana bieleho a jeho hniezd na stĺpoch elektrických vedení rieši Štátna ochrana prírody SR a Východoslovenská distribučná a.s. (VSD) na základe dohody o spolupráci. Keďže väčšina bocianích hniezd sa nachádza na stĺpoch elektrického vedenia, dohodlo sa na premiestňovaní hniezd bocianov z podperných bodov siete nízkeho napätia na podložky alebo samostatne stojace stĺpy s podložkami.

Na nebezpečných stĺpoch bolo nutné odstrániť staré hniezda a namontovať zábrany, ktoré znemožnia bocianom opätovné stavanie hniezd a ich zosadanie na podperné body. Zabráni sa tak poraneniam a úhynu bocianov po zásahu elektrinou. Zároveň sa postavili nové hniezdne podložky na samostatne stojacich stĺpoch.

Bezpečnosť bocianov nie je jediným dôvodom, prečo hniezda z elektrických stĺpov premiestňujú. Môžu spôsobiť aj skraty a prerušenia distribúcie elektriny, okrem toho tiež svojou hmotnosťou zaťažujú stĺpy a vedenia. Bocianie hniezdo má aj stovky kilogramov a je tiež zdrojom exkrementov. Tie spôsobujú výraznú koróziu vodičov, čoho dôsledkom môže byť pretrhnutie sa vodiča pod jeho vlastnou váhou.

Dúfame, že nové hniezda sa budú párom bocianov páčiť a úspešne v nich vychovajú svoje mláďatá.

Správa CHKO Latorica

foto: Ing. Martin Pukančík