Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia pracovníci Správy CHKO Latorica v spolupráci so združením BROZ osadili informačný panel na území chráneného areálu Vysoká v k. ú. Kráľovský Chlmec. Tento oboznamuje návštevníkov s dôvodom vyhlásenia CHÚ,  faunou a flórou a tiež manažmentom daného územia.  Taktiež bola osadená oddychová lavička. Všetkých srdečne pozývame na návštevu CHÚ Vysoká.