Ochrana obojživelníkov počas jarného ťahu

Ochrana obojživelníkov počas jarného ťahu

 

Žaby sú spolu s mlokmi našimi málo početnými zástupcami obojživelníkov.  Dokážu žiť na súši, ale pre svoj život nevyhnutne potrebujú vodu. Podľa svojho spôsobu života ich môžeme rozdeliť na dve skupiny. Jedna skupina žiab žije vo vode celý život a nikdy sa od nej príliš nevzďaľuje. Druhá skupina žiab už po dlhé tisícročia putuje každú jar zo svojich zimovísk  na miesta kde sa narodili, aby tu nakládli svoje vajíčka. Z vajíčok sa liahnu  žubrienky a po 2-4 mesiacoch života vo vode sa premenia na dospelé žabky, ktoré neskôr vodu opustia a vyhľadajú si vhodné miesto pre svoj samotársky život s úkrytom hlboko v zemi, kde prečkajú nepriaznivé    zimné obdobie.

 

Obojživelníky v ohrození

Vo svete číha na obojživelníky  veľa nebezpečí. Najväčším problémom je:

 

  • Odvodňovanie mokradí a regulácia vodných tokov, čím žaby strácajú vhodné miesta na rozmnožovanie
  • Znečisťovanie životného prostredia, hlavne chemizácia v poľnohospodárstve spôsobuje žabám ochorenia a otravy, pretože chemické látky rozpustené vo vode prijímajú celým povrchom tela
  • Usmrcovanie žiab na cestných komunikáciách počas jarného ťahu k vode

 

Všetky tieto faktory spôsobili, že žaby sa začali z nášho okolia vytrácať a stali sa ohrozenými. Na Slovensku žije 18 druhov obojživelníkov (12 druhov žiab a 6 druhov mlokov)   z toho 8 druhov patrí medzi druhy národného významu a 10 druhov medzi  európsky významné druhy.

 

Ochrana obojživelníkov  počas jarného ťahu

Každoročne sú počas jarného ťahu zabíjané na cestných komunikáciách pod kolesami motorových vozidiel na celom

 Slovensku tisíce žiab. Týmto spôsobom sú najviac ohrozené:

ropucha obyčajná                           

skokan štíhly  

skokan hnedý

A práve tu môžeme žabám jednoducho pomôcť. Štátna ochrana prírody SR sa rozhodla zmonitorovať kolízne úseky a následne vypracovať opatrenia na záchranu. Na kritických úsekoch sa po okrajoch cesty inštalujú zábrany v podobe fólie, ktorá je dostatočne vysoká aby zabránila žabám vojsť na cestu. Žaby sa potom pozbierajú do vedier a prenesú do najbližšieho rybníka alebo močiara, kde môžu bezpečne naklásť svoje vajíčka.

 

 Ak ste vo vašom okolí pozorovali zvýšený úhyn žiab na komunikáciách, buďte ohľaduplný. Na takýchto úsekoch znížte rýchlosť a snažte sa vyhnúť migrujúcim žabkám, ale aj dobrovoľníkom, ktorí sa snažia bezpečne preniesť žabky na druhú stranu. Prispejete tak k ochrane obojživelníkov na Slovensku.

Autor : Ing. Marta Hrešová