Ošetrenie chránených stromov

V  letných mesiacoch Správa CHKO Latorica realizovala pomocou odbornej firmy ošetrenie chránených stromov dub letný a pagaštan konský. Dub sa nachádza v parku v obci Kazimír a má cca 250 rokov. Pagaštan je na cintoríne v obci Božčice a je cca 200 ročný. Ošetrenie spočívalo v odstránení odumretých a poškodených vetiev, ktoré mohli pri spadnutí ohroziť obyvateľov ako aj návštevníkov daného miesta. Tiež sa týmto zamedzilo šíreniu poškodenia z poškodených konárov ďalej na strom.  Výsledok ošetrenia je možné pozrieť naživo alebo v priloženej galérii.

text a foto: Ing. Juraj Minarčin – lesník SCHKO Latorica