Otvorenie výstavy „HĽA PRÍRODA – ECCE, NATURA“ vo Veľkých Kapušanoch

Otvorenie výstavy „HĽA PRÍRODA – ECCE, NATURA“ vo Veľkých Kapušanoch

Dňa 10.07.2018 sme sa zúčastnili vo Veľkých Kapušanoch ako spoluorganizátori environmentálnej výstavy „HĽA PRÍRODA – ECCE, NATURA“ otvorenia  tejto výstavy, ktorej podtémou pre súťaž amatérskych fotografov  bola VODA. Pri tejto príležitosti zamestnanci Štátnej ochrany prírody, Správy CHKO Latorica Mgr. Kristína Voralová a Miloš Balla informovali verejnosť o krásach a význame neďalekých významných chránených území a to PR Ortov a NPR Tajba, ktoré sú potvrdenými lokalitami výskytu korytnačky močiarnej prostredníctvom informačných panelov, a ktoré poputujú s fotografiami súťažiacich aj po miestnych a okolitých základných školách.