Praktická ochrana hadinca červeného

Úvodný obrázok – foto zarastenej plochy

Dňa 3.6. 2020 pracovníci Správy CHKO Latorica odstraňovali náletové kroviny z trvalo monitorovacej lokality, kde sa vyskytuje vzácna rastlina hadinec červený (Echium russicum). Ak by sa predmetné kroviny neodstránili, došlo by k úplnému zarasteniu lokality a tým zániku biotopu daného druhu. Preto bude potrebné pokračovať v čistení plochy aj v ďalších rokoch.

Foto 1 – odhodlane bojujem

Foto 2 – kvôli nemu toto všetko

foto 3 – spoločne to zvládneme

Foto 4 – takto to má vyzerať