Schválený program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Medzibodrožie

Schválený program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Medzibodrožie

S radosťou zdieľame tlačovú správu MŽP SR zo dňa 19.1.2021 ohľadom schválenia programu starostlivosti o CHVÚ Medzibodrožie.

link na celý článok TU

Vláda SR dnes schválila aj Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Medzibodrožie na roky 2022 – 2051.

 

Zo spolu 41 chránených vtáčích území, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, schválil doteraz vládny kabinet 20 programov starostlivosti o tieto CHVÚ. Dnešným dňom pribudne Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ)Medzibodrožie na roky 2022 – 2051.

CHVÚ Medzibodrožie je výnimočnou lokalitou na Východoslovenskej nížine so zachovanými úsekmi riek, lužných lesov, lúk a pasienkov či pieskových dún. Na výmere vyše 33 tisíc ha poskytuje ochranu 37 vtáčím druhom prevažne poľnohospodársky využívanej krajiny. Majú tu zastúpenie kaňa popolavá, čorík čierny, čorík bahenný, beluša veľká, chochlačka bielooká, výrik lesný či kalužiak červenonohý.

CHVÚ Medzibodrožie bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 26/2008 Z. z., ktorou sa určili tzv. zakázané činnosti predovšetkým na poľnohospodárskej pôde. Charakter obmedzení, ktoré na tomto území platia už od roku 2008, tu umožňuje hospodárenie s určitými obmedzeniami. Na poľnohospodárskej pôde ide predovšetkým o zákaz aplikovania priemyselných hnojív, pesticídov, ale tiež zmeny druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu. Stanovuje sa tiež časové obmedzenie mechanizovaného kosenia trvalých trávnych porastov v období 3 mesiacov – od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu. Bez realizácie týchto opatrení by vzácne vtáčie druhy nemali možnosť prežiť.

Schválený program starostlivosti TU

foto: Miloš Balla