Seminár o obnove mokradí – fotogaléria

Seminár o obnove mokradí – fotogaléria

V dňoch 17.-18. apríla 2018 sa konal v Kráľovskom Chlmci seminár “OBNOVA A MANAŽMENT MOKRADÍ”, ktorý zorganizovala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko s partnermi Štátnou ochranou prírody – Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica a so Slovenským vodohospodárskym podnikom.