Svetový deň zelených striech

Svetový deň zelených striech

Svetový deň zelených striech, ktorý ustanovili organizátori z Európskej federácie EFB, pripadá od roku 2020 na 6. júna.

Zelené strechy poskytujú rôzne benefity:

  • Nižšie náklady na údržbu – zelené strechy chránia hydroizoláciu a konštrukciu strechy pred teplotnými výkyvmi a klimatickými vplyvmi. Elimináciou teplotných výkyvov nedochádza na hydroizolácii k mikrotrhlinám, čím si dlhšie zachová svoje kvalitatívne vlastnosti. Taktiež je eliminovaný vplyv UV žiarenia a životnosť hydroizolácie sa vďaka tomu predĺži na 2 až 3 násobok.
  • Prírodná izolácia – zelená strecha tlmí teplotné výkyvy cez zimu aj v lete. V porovnaní s nehnuteľnosťami bez vegetačnej strechy majú budovy so zelenou strechou interiérovú teplotu nižšiu o 3 – 4 stupne. Cez leto, využívaním prírodného ochladzovania, nie je nutné vo vyššej miere púšťať klimatizáciu, čím sa znížia náklady na energie. Úspory môžu dosiahnuť až 70% ( v závislosti od konkrétnej stavby). V zime zabraňuje zelená strecha stratám tepla. Zadržiavaním zrážkovej vody a následným vyparovaním ochladzujú okolité prostredie a zvlhčujú vzduch. Zelená farba neakumuluje toľko tepla, ako klasická strecha, čím zabraňuje vzniku tepelných ostrovov (akumulovanie tepla v mestách). Rozdiel v povrchovej teplote klasickej a zelenej strechy môže byť v zime 25 stupňov, v lete môže tento rozdiel dosahovať až 50 stupňov. Okolité prostredie dokážu ochladiť až o 3 stupne.
  • Zadržiavanie dažďovej vody – Vegetačné strechy umožňujú zadržať 30 – 90% atmosférických zrážok, čo napomáha k zachovaniu malého vodného cyklu v krajine a zabráneniu je vysušovaniu (závisí od typu vegetačnej strechy). Možná úspora poplatkov za odvod zrážkovej vody do kanalizácie.
  • Zachytávanie prachu a CO2 – zelená strecha zachytáva prach a škodliviny, čím zlepšuje kvalitu vzduchu v urbanizovaných oblastiach. 1m2 zelenej strechy dokáže znížiť koncentráciu CO2 ročne až o 5kg/m2. Navyše, vďaka zníženej spotrebe energie má zelená strecha ďalší vplyv na zníženie koncentrácie CO2 v ovzduší, a to až o 3,2 kg ročne. Prašnosť z okolia dokáže zelená vegetačná strecha zredukovať o 0,2 kg/m2 ročne.
  • Biodiverzita – Prostredníctvom rôznych druhov rastlín a prírodných prvkov, ako sú kamene, staré drevo, vodné prvky poskytuje zelená strecha domov vtákom, motýľom, včelám a inému hmyzu, ktorý prispieva k opeľovaniu rastlín.
  • Tlmenie hluku – Jednotlivé vrstvy vegetačnej strechy umožňujú tlmiť hluk, ktorý prichádza z externého prostredia. Je zmerané, že dvanásť centimetrová vrstva substrátu dokáže zredukovať hluk až až o 6 decibelov.

Zelené strechy vracajú do miest zeleň, ktorá zväčšujúcou sa výstavbou ubúda.

A na záver informácia o súťaži Zelená strecha roku 2024