TAJBA – odstraňovanie náletov

Koncom augusta a začiatkom októbra sa opäť uskutočnilo odstraňovanie náletov z kladiska korytnačky močiarnej. Nakoľko územie silno zarastá, treba dodržať frekvenciu odstraňovania náletov minimálne 2x ročne. Danej problematike sme sa venovali vo viacerých článkoch uverejnených na našej stránke.

foto: RNDr. M. Lukáňová