Tlačová správa k XLIII. VS TOP 2019

Skončil sa XLIII. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody. Niesol sa v znamení 100. výročia vzniku štátnej ochrany prírody na Slovensku a 50. výročia založenia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. V týždni od 27.7. do 2.8.2019 na táborisku pri obci Silická Jablonica v okrese Rožňava našlo svoj dočasný domov až 337 registrovaných účastníkov. Každodenný program ponúkol prácu v 18 odborných sekciách. Sekcie viedli odborníci z Ústavu lesa SAV zo Zvolena, zoológovia z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach, prírodovedci z Východoslovenského múzea v Košiciach, Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Gemersko-Malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, pracovníci Štátnej ochrany prírody zo Správy PIENAP, Správy Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras, Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a ďalší špecialisti. Účastníci tábora sa mali možnosť zapojiť do terénneho výskumu a spoznávať kobylky, koníky, vážky, bzdochy, motýle, chrobáky, rastliny, plazy, netopiere a ostatné cicavce. K významným výsledkom tábora patrí objav novej jaskyne v území, cenné poznatky o lokalitách so starými aj odumretými stromami v katastri obce, potvrdenie výskytu vzácnych živočíšnych a rastlinných druhov na území .  Potešením pre organizátorov bola účasť mladých ochranárov. Do pútavých aktivít detskej sekcie sa zapojilo 67 detí do veku 12 rokov. V náplni tábora bola aj tentoraz praktická pomoc prírode. Koseniu, hrabaniu, úprave a značeniu územia sa venovali prevažne mladí účastníci. Večerné sprievodné podujatia priblížili účastníkom históriu ochrany prírody, chránené územie,  významné osobnosti a predchádzajúce tábory prezentáciami dokumentov pamätníkov. Výber miesta pre táborisko, krajinná scenéria, pohostinnosť domácich obyvateľov a komplexná starostlivosť organizátorov o zmysluplný pobyt účastníkov podľa prichádzajúcich správ zanechali tie najlepšie dojmy. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody.

Kontakt: Milan Olekšák 0911 390238                                                                  3.8.2019

Miroslav Fulín 0907 619113

Kristína Voralová 0911 085686