Umiestňovanie búdok pre sovy

Správa CHKO Latorica sa spolupodieľala na umiestňovaní búdok pre plamienky a kuviky v priestoroch poľnohospodárskych družstiev. Ďakujeme veľmi pekne pracovníkom CHKO Dunajské luhy Mgr. Monike Lukovičovej, PhD a Mgr. Kristiánovi Bacsovi za búdky a všetku prácu pri osadzovaní. Tiež ďakujeme Ing. Martinovi Danilákovi – budúcemu kolegovi v ŠOP SR za vyhotovenie búdky a aktívnu spoluprácu nielen pri monitoringu sov, ale aj v iných oblastiach monitoringu a manažmentu v našej pôsobnosti. Martin, máš u nás veľké pivo – samozrejme nealkoholické a po pracovnej dobe 🙂

búdka pre plamienky

výhľad

 

dôležité – ochranný kryt proti kunám

 

 

aj kuvik už má postarané o bývanie