Výlet pre deti do Bačkovskej doliny

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa uskutočnil pod záštitou Správy CHKO Latorica envirovýchovný výlet a  zber odpadkov v NPR Bačkovská dolina. Zúčastnili sa ho učitelia a žiaci zo Základnej školy v Sečovciach (ročník 1.-4.).

 

Zamestnanci  CHKO Latorica spolu s pracovníkmi Lesov SR, š.p. realizovali environmentálne aktivity zamerané na ochranu vôd a lesov.

Po rozdaní vriec a rukavíc, prebehol následne samotný zber odpadkov v NPR Bačkovská dolina. Žiaci vyzbierali odpadky a s dobrým pocitom sme sa nielen my, ale aj oni rozlúčili s prísľubom ďalšej spolupráce.

Aktivity pre žiakov pripravili: Správa CHKO Latorica v spolupráci so ZO SZOPK Trebišov a Lesy SR š. p. OZ Sobrance LS Slanec a LS Sečovce a finančne bola podporená z tzv. Malých grantov ÚV SZOPK.

Text a foto: PaedDr. Miroslava Birošová

ŠOP SR, Správa CHKO Latorica