Vypúšťanie syslov v ÚEV Horešské lúky

Vypúšťanie syslov v ÚEV Horešské lúky

Ako sme už písali, v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) sa snažíme o záchranu poslednej populácie sysľa pasienkového na východoslovenskej nížine. Kvôli tomu, že táto populácia je geograficky izolovaná, bolo ju bolo treba posilniť jedincami z geneticky najbližšej lokality, a to je Slovenský kras.

 

V dňoch 18. – 25. 3. 2022 prebiehala odchytová akcia z troch najväčších populácií na Slovensku. Odchyty organizovala BROZ, za spolupráce Štátnej ochrany prírody, Fakulty prírodných vied UK, ZOO Bojnice, Alka Wildlife a s pomocou viac ako tridsiatich dobrovoľníkov.

 

Na lokalitu v ÚEV Horešské lúky bolo donesených päť samíc a päť samcov, ktoré dúfame posilnia našu populáciu. Zároveň s vypúšťaním sysľov prebieha aj manažment lokality, aby sme pre sysle vedeli pripraviť vhodné podmienky na život.

 

Syseľ pasienkový potrebuje pre svoj život pravidelne spásanú a udržiavanú lokalitu. Špecifikom ÚEV Horešské lúky sú chudobné biotopy panónskych travinnobylinných porastoch na pieskoch a suchomilných travinnobylinných porastoch na vápnitých pieskoch, a preto je možné túto lokalitu udržiavať iba ovcami, kozami alebo ich kombináciou.

 

Nakoľko doterajší obhospodarovateľ končí s chovom oviec, hľadáme na túto lokalitu nového obhospodarovateľa. Ak by ste o niekom vedeli alebo vy sami by ste mali záujem o pasenie na danej lokalite, pre bližšie informácie nás kontaktujte na mailovej adrese: chko.latorica@sopsr.sk.

 

Za pomoc pri vypúšťaní a pri manažmente lokality ďakujeme Bc. Martinovi Danilákovi, Ervínovi Hrtanovi a Mgr. Radovanovi Pristášovi.

 

Veríme, že spolu sa nám podarí vytvoriť pre naše syslíky vhodné miesto pre život.

Text: RNDr. Martina Lukáňová

Foto: Ervín Hrtan