Výstava v Strede nad Bodrogom

V dňoch 30.6.2023 – 14.7.2023 sa pri príležitosti dní obce Streda nad Bodrogom v miestnom kultúrnom dome uskutočnila putovná výstava „Druhy európskeho významu na Slovensku“, keďže sa v katastri obce nachádza vzácne územie zo sústavy NATURA 2000 – SKUEV0019 Tarbucka. Táto výstava prostredníctvom textu a unikátnych fotografií na infopaneloch vysvetľuje problematiku sústavy chránených území NATURA 2000. Návštevníci sa oboznámili s druhmi rastlín a živočíchov, ktoré sú na území EÚ chránené a zároveň sa vyskytujú na Slovensku.

info panely

Národná prírodná rezervácia Tajba