a znova sa ľudia obracajú na predstaviteľov samospráv so žiadosťou o riešenie. Tejto problematike sme sa už venovali, ale keďže opakovanie je matka múdrosti, dovolíme si dať znova link na spomínané články TU a TU.

Tiež je možnosť stiahnuť si publikáciu KOMÁRE A BIOCÍDY, ktorá sa venuje problematike komárov na Slovensku a vplyve chemickej kontroly na zdravie ľudí a životné prostredie. Publikácia je obohatená o praktické riešenia vhodné pre občanov aj samosprávy. Obsah publikácie je zameraný na charakteristiku komárov, kontrolu komárích populácií, premnožený výskyt komárov, skúsenosti BSK s aplikáciou Bti a odporúčania pre systematické riešenie problematiky

obr: pixabay.com