Odborná prednáška o komároch

Dňa 27. 3. 2023 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Strede nad Bodrogom uskutočnila odborná prednáška ohľadom komárov a ich zneškodňovania. Prednášajúci  PaedDr. Ivan Iľko, PhD a RNDr. Lucia Strelková, PhD oboznámili prítomných účastníkov – starostov obcí Medzibodrožia s metódami zneškodňovania komárov, s postupmi pri biologickej ochrane a s dlhodobým manažmentom komárov. Ak má niekto záujem, môže kontaktovať prednášajúcich TU