30. výročie siete NATURA 2000 v Kráľovskom Chlmci – Veľký Kopec

30. výročie siete NATURA 2000 v Kráľovskom Chlmci – Veľký Kopec

O PODUJATÍ

 

Hlavným motívom podujatia je oslava 30. výročia siete Natura 2000. Úlohou každého členského štátu Európskej únie je prispieť svojim prírodným dedičstvom k zachovaniu prírodného bohatstva. Krajiny Európskej únie tak budujú sústavu NATURA 2000 – celoeurópsku sieť chránených území, na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich vzácnych alebo ohrozených živočíchov a rastlín.

 

Počas celého dňa 20.5.2022, od 09:00 – 17:00, bude mať CHKO Latorica na Námestí Milénia infostánok venujúci sa európskej sústave chránených území Natura 2000.

Poobede, od 14:00 – 17:00 bude môcť verejnosť prísť priamo na Veľký kopec, kde ich budú čakať zamestnanci S CHKO Latorica a poskytnú im odborný výklad o území.

Pre verejnosť budú pripravené rôzne aktivity (kvíz, bingo, tvorivé dielne).

 

Exkurziu a program zabezpečujú zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR – CHKO Latorica a  Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie.

 

 

PRIEBEH A ORGANIZAČNÉ POKYNY

  • Ideme do prírody a trošku aj do kopca, tak prosím nezabudnite pohodlné a športové oblečenie.
  • Keďže občerstvenie neposkytujeme, nezabudnite prosím ani na zabezpečenie pitného režimu.

 

Text: Ing. Vít Hubinák

Foto: Miloš Balla

SONY DSC