6 - približný počet výsledkov pre: korytnačka

Fauna

Zoogeograficky je územie CHKO začlenené k panónskemu úseku eurosibírskej provincie stepí, do juhoslovenského obvodu a potiského nížinného okrsku. Živočíšstvo je tu […]

Územia európskeho významu

Územie európskeho významu je druh chráneného územia sústavy Natura 2000, ktoré je vyhlásené na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov […]