Náučný chodník Beša – Čičarovce – exkurzia

Náučný chodník Beša – Čičarovce – exkurzia

 

Dňa 16. 6. 2016 sme žiakov Súkromnej základnej školy na Dneperskej ul. v Košiciach sprevádzali po náučnom chodníku Beša – Čičarovce. Žiaci sa oboznámili so špecifikami predmetného územia, ako sú suchý polder, močiarne biotopy alebo pieskové duny. Nakoľko je náučný chodník veľmi dlhý, má 15 km, tak žiaci prešli iba časť, po ornitologickú vyhliadkovú vežu na pieskovej dune.

Tu ich už čakali pracovníci našej správy, ktorí si pre ne prichystali zaujímavé aktivity. Žiaci sa rozdelili na štyri skupiny, aby sa mohli vystriedať na každom stanovišti. Na jednom boli zaujímavosti zo sveta zvierat a žiaci si mohli vyskúšať ako pracuje v teréne zoológ. Druhé stanovište bolo zamerané na dreviny a žiaci spoznávali, aké dreviny a kry rastú v predmetnom území. Na treťom stanovišti sa oboznámili s prácou s mapami, GPS prístrojom a naučili sa narábať s ďalekohľadom a monokulárom. Štvrté stanovište bolo zamerané na botaniku, kde sa žiaci venovali poznávaniu bežných aj vzácnych rastlín rastúcich v tomto území.

Dúfame, že sa žiakom aj pani učiteľkám páčilo a ešte niekedy prídu aj na dlhšie.

DSCN2866_pri_1info_panely DSCN2908 DSCN2874 DSCN2879 DSCN2881 DSCN2886 DSCN2890