Čistenie rieky Bodrog

Minulý týždeň 23. a 24. 6. 2022 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. spoločne so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. zorganizovali druhý rok po sebe čistenie rieky Bodrog od obce Zemplín po obec Borša. K čisteniu prispeli dobrovoľníci z miestnych obcí, zo združenia Save Nature by Čivas aj z CHKO Latorica. Kánoe boli zapožičané zo splavujeme.sk.
Správa CHKO Latorica ďakuje všetkým za to, že pomáhate udržiavať naše rieky čisté!
https://www.facebook.com/savenaturecivas/videos/360543399539178/
Text: RNDr. Martina Lukáňová
Ilustračné foto: Miloš Balla
Foto:  Ing. Vít Hubinák