Čistili sme národnú prírodnú rezerváciu Kašvár

Čistili sme národnú prírodnú rezerváciu Kašvár

Ľahostajnosť ľudí k životnému prostrediu a niekedy aj k takému, ktoré majú priamo za záhradou, je občas až na zaplakanie.

NPR Kašvár s piatym stupňom ochrany bola vyhlásená v r. 1953 na ochranu vápnomilnej a suchomilnej vegetácie a jej prislúchajúcej fauny. Miestami sa tu nachádzajú aj krasové javy. Od r. 2004 sa znížil stupeň ochrany v NPR na štvrtý, a to iba kvôli tomu, že bolo treba začať toto územie manažovať pasením.

Druh európskeho významu poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) hneď vedľa smetiska.

Dlho neboli podmienky nastavené tak, aby sa v rezervácii znovu páslo, a tak územie postupne zarastalo trnkou, hlohmi, šípovými ružami a inými náletovými drevinami a krovinami. Minulý rok sa podarilo čiastočne toto územie vyčistiť a od jari bola zavedená pastva ovcami a kozami. V minulosti sa podľa miestnych páslo iba ovcami, ale po tom, ako bol Kašvár zarastený, by iba ovce nestačili.

Už minulý rok sme narazili na niekoľko väčších skládok odpadu, ktoré sme upratali. Tento rok sa podarilo dočistiť ďalšiu časť územia, ale  tým sa odkryli ďalšie kopy odpadu a rôzneho haraburdia. Je smutné, že napriek tomu, že NPR Kašvár (obec Ladmovce) bola od 50 – tych rokov 20. storočia v najprísnejšom, piatom stupni ochrany, nezabránilo to ľudom vyvážať sem roky komunálny a iný odpad.

Čierne skládky.

„Krásny“ pohľad na čiernu skládku uprostred národnej prírodnej rezervácie.

Dňa 11. 3. 2024 sme za výdatnej pomoci OZ Save Nature by Čivas a pracovníkov obce Ladmovce na čele so starostom obce, aspoň trochu upratali krásnu prírodnú rezerváciu a dúfame, že naše milé „kosačky“ (ovce a kozy) si neporania nohy pri svojej náročnej práci – spásaní vegetácie.

 

Vyzbieraný odpad.

Bohužiaľ, musíme skonštatovať, že táto jedna brigáda nestačila na to, aby bol Kašvár úplne vyčistený od čiernych skládok a budeme musieť takéto brigády zorganizovať aj v budúcnosti.

Veľké ďakujeme by sme chceli vysloviť ľudom z OZ Save Nature by Čivas a aj obci Ladmovce.

ĎAKUJEME a tešíme sa aj nabudúce!

Text: RNDr. Martina Lukáňová

Foto: RNDr. Martina Lukáňová, Ing. Vít Hubinák