Správa CHKO Latorica sa chce aj takto verejne poďakovať mladým ľuďom, ktorým nie je ľahostajný stav našej prírody a preto zorganizovali brigádu na vyčistenie Horešských pasienkov – časť územia európskeho významu Horešské lúky. Zozbierali odpad, ktorí tam navozili nezodpovední občania. Upozorňujeme na zákon č. 79/2015 Z. z. – Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu – celý zákon tu.

Foto: Martin Danilák