Deň dobrovoľníctva v Trebišove

Pri príležitosti Dňa dobrovoľníctva sa 23. 10. 2019 deti z materských škôl a žiaci základných škôl v Trebišove a verejnosť zapojili do hromadných aktivít s cieľom zveľadiť verejné priestranstvo mesta.

Počas akcie dobrovoľne zaangažovaní ľudia upravili priestor a vysadili stromčeky v okolí ZŠ, MŠ a jaslí, v mestskom parku vyhrabávali opadané lístie pagaštana konského napadnuté škodcom ploskáčikom pagaštanovým  (viac info tu), ktorý ohrozuje tieto nádherné dreviny a revitalizovali ďalšie verejné priestranstvá v meste.

Organizátormi Dňa dobrovoľníctva v Trebišove boli Mesto Trebišov – oddelenie školstva, Mestské aktivačné stredisko, Správa CHKO Latorica Trebišov a ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Trebišov.

Všetkým zúčastneným dobrovoľníkom ďakujeme, že sa zapojili sa do týchto činností a pomohli tak spoločne propagovať dobrú myšlienku.

Text: PaedDr. Miroslava Birošová, Ing. Slávka Miňová

Foto: Ing. Slávka Miňová