Deň dobrovoľníkov v Trebišove 2017

Mesto Trebišov – oddelenie školstva a mestské aktivačné stredisko
Správa CHKO Latorica Trebišov
ZO SZOPK Trebišov

Vás pozývajú na

Deň dobrovoľníctva v Trebišove
05. 10. 2017 (štvrtok)
v čase od 10.00 do 12.00 hod.

Účastníci:
• žiaci základných a materských škôl v Trebišove
• široká verejnosť

Miesto dobrovoľníckej činnosti:
• mestský park
• okolie Trnávky
• okolie ZŠ Ivana Krasku

Srdečne Vás pozývame

den_dobrovolnictva_2017