Deň Natura 2000 v Andrássiovskom historickom parku – mestskom parku v Trebišove

Deň Natura 2000 v Andrássiovskom historickom parku – mestskom parku v Trebišove

Dňa 23.5.2023 na svetový deň korytnačiek si pracovníci Správy CHKO Latorica v spolupráci s RCOP Prešov pripravili pre študentov Trebišovského gymnázia aktivity na zoznámenie sa s európskou sieťou chránených území Natura 2000.

Študenti si takto  v mestskom parku mohli preveriť svoje vedomosti a pozorovacie schopnosti priamo v teréne. Na vybraných stanovištiach si mohli vyskúšať napríklad pozorovanie a určovanie vtákov, drevín, hmyzu  a stôp zvierat. Svoje znalosti z geografie si mohli overiť  pri určovaní  chránených území na mape Slovenska.

Spoločne sme si takto pripomenuli európsky deň Natura 2000, ktorý sa každoročne oslavuje 21. mája prostredníctvom stoviek verejných podujatí v celej Európe.

Podujatie bolo organizované v rámci projektu Príroda pre všetkých, ktorý je podporený EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR. 

Text a foto: Ing. Vít Hubinák, Ing. Marta Hrešová