Deň Zeme 2018 v Trebišove

Dňa 19.4. 2018 sa v areáli trebišovského kaštieľa konal Deň Zeme. Podujatie organizovalo Mesto Trebišov – oddelenie školstva, Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Latorica, ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove , ZO SZOPK Trebišov v spolupráci so š.p. Lesy SR OZ Sobrance.