Deň Zeme 2022: Investujme do našej planéty

Deň Zeme 2022: Investujme do našej planéty

Pri príležitosti Dňa Zeme sa vo štvrtok 28. apríla 2022 uskutočnilo enviromnentálne podujatie, ktorého organizátormi boli ŠOP SR Správa CHKO Latorica, mesto Trebišov, Centrum voľného času Trebišov v spolupráci s organizáciou Lesy SR š. p. OZ Vihorlat a ZŠ Komenského.

Podujatie pripomenulo nielen deťom ale aj širokej verejnosti, že každý z nás by mal chrániť a starať sa o Zem, pretože sme jej súčasťou.

Žiaci ZŠ Komenského si pripravili kultúrny program – ľudový tanec, spev, divadielko a prednes. Centrum voľného času, Správa CHKO Latorica a Lesy SR pripravili pre deti tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať šikovnosť svojích rúk.

Všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii, srdečne ďakujeme.

Text: Ing. Miňová

Foto: RNDr. Lukáňová