DEŇ ZEME 2022 – pozvánka

Po  dlhšom čase sa v meste Trebišov uskutoční oslava Dňa Zeme za spolupráci Mesta Trebišov, ZŠ Komenského, MsKS TV, Lesov SR OZ Vihorlat a ŠOP SR – Správy CHKO Latorica. Vsetkých srdečne pozývame!

Pozvánku vyrobila Mgr. Katarína Klasová zo ŠOP SR BB, ktorej týmto veľmi pekne ďakujeme.