Deň Zeme 2023 v Trebišove

Dňa 20.4.2023 sa uskutočnilo podujatie Deň Zeme v Trebišove. Veľká vďaka patrí organizátorom podujatia: Mesto Trebišov, MsKS Trebišov, Centrum voľného času Trebišov, Lesy SR š. p. OZ Východ a ŠOP SR, Správa CHKO Latorica. Začiatok patril príhovorom organizátorov, ktorí spomenuli históriu Dňa Zeme, jeho význam a apelovali na všetkých ,aby na našu Zem nemysleli len v tento jeden deň.

Žiaci ZŠ M. R. Štefánika Trebišov predviedli kultúrny program pozostávajúci z tancov a pesničiek, ktorý bol divákmi ocenený veľkým potleskom.

Potom nasledovali tvorivé dielne, kde sa prítomní mohli preskúšať zo znalostí stôp zveri, jednotlivých druhov vtákov, najmenší skladali veľké puzzle medveďa a pomocou omaľovánok sa naučili vzťah medzi prostredím a hmyzom. Chvíľu si spestrili kreslením na kamienky.

Súčasťou Dňa Zeme bol aj infostánok venujúci sa európskej sústave chránených území Natura 2000. Okoloidúci mali možnosť dozvedieť sa viac o sústave chránených území NATURA 2000, ktorej cieľom je ochrana prírodných biotopov a voľne žijúcich vzácnych alebo ohrozených živočíchov a rastlín európskeho významu.

foto: Miloš Balla