DEŇ ZEME 2024

V uplynulom týždni sa uskutočnili dve podujatia ku Dňu Zeme, ktorých spoluorganizátorom bola Správa CHKO Latorica. V utorok 23.4. to bolo podujatie v Mestskom kultúrnom stredisku, kde bolo vystúpenie žiakov ZŠ sv. Juraja a tvorivé dielne. Na podujatí sa vyhodnotili výtvarná súťaž pre prvý stupeň a literárna súťaž pre druhý stupeň. Výtvarná súťaž – Za čistú planétu, literárna esej na tému Planéta verzus plasty. Víťazné práce si dovoľujeme zverejniť.

Literárne práce:

winners

interesting

Výtvarné práce:

V piatok 26.4. sa uskutočnili environmentálne aktivity na ZŠ v Michaľanoch pre žiakov prvého až štvrtého ročníka s účasťou zástupcu Lesov SR. Žiaci sa hravou formou naučili ako recyklovať odpad, o živote vo vode, o vtákoch, motýľoch – o prírode, ktorej sme súčasťou, ako ju chrániť.