Pozvánka na Deň Zeme – Trebišov 2019

Pozvánka na Deň Zeme – Trebišov 2019

ŠOP SR – Správa CHKO Latorica , Mesto Trebišov 

a spolupracujúce organizácie Lesy SR š. p. OZ Sobrance a ZO SZOPK Trebišov

Vás pozývajú na

Deň Zeme v Trebišove

dňa 25. apríla 2019 

v čase od 10.00 do 16.00 h

 Účastníci:

  • žiaci základných a materských škôl v Trebišove
  • široká verejnosť

 Miesto:

  • priestranstvo pred Mestským kultúrnym strediskom

 

Sprievodné akcie:

10.30 h zasadenie lipy pri príležitosti 100-ho výročia

Štátnej ochrany na Slovensku v mestskom parku.

10.00 h – 14.00 h možnosť prehliadky výrobkov žiakov

ZŠ a MŠ z odpadového materiálu na tému

„Odpad? To chce nápad!“ a výstavy na tému

„Ako  separovať  odpad“

pred Mestským kultúrnym strediskom.

 

Program: od 14.00 h 

  1. Slávnostné otvorenie
  2. Kultúrny program ZŠ Pribinova Trebišov
  3. Vyhodnotenie súťaže „Odpad? To chce nápad!“
  4. Tvorivé dielne