Deň Zeme v Trebišove – fotogaléria

Dňa 25.4. sa konala akcia Deň Zeme v Trebišove, ktorú organizovali ŠOP SR – Správa CHKO Latorica a Mesto Trebišov v spoluprácis s Lesy SR š.p. OZ Sobrance a ZO SZOPK Trebišov na ktorej sa zúčasnili žiaci MŠ a ZŠ mesta Trebišov.

V rámci programu prebehlo zasadenie lipy pri príležitosti 100-ho výročia Štátnej ochrany na Slovensku pri kaštieli v mestskom parku Trebišov.

Návštevníci mali možnosť prehliadky výrobkov žiakov ZŠ a MŠ z odpadového materiálu na tému „Odpad? To chce nápad!“ a výstavy na tému „Ako  separovať  odpad“ v Mestskom kultúrnom stredisku.

Kultúrny program si pripravili žiaci ZŠ Pribinova Trebišov. Na záver sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže „Odpad? To chce nápad!“ a všetci žiaci sa mohli zapojiť do tvorivých dielní.