Dňa 14.3. sme pri príležitosti otvorenia výstavy „Ekoplagát 2023“ – súťažná prehliadka plagátov v regionálnej knižnici Kráľovsky Chlmec predniesli žiakom ZŠ L. Kossutha informácie o ochrane prírody a sústave chránených území NATURA 2000 v území Medzibodrožia. Výstavu Ekoplagát si stále môžete pozrieť v priestoroch regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci.

 

Text: Ing. Vít Hubinák

Foto: Patrik Siman, Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec