Dňa 24.5.2024 sa uskutočnilo otvorenie výstavy EKOPLAGÁT s účasťou študentov gymnázia v Trebišove. Úvodné slovo s prednáškou o CHKO Latorica a územiach NATURA 2000 mal Ing. Vít Hubinák. Aj takouto formou, teda umením,  sa poukazuje na zásadné ekologické výzvy súčasnosti, ktoré si pripomíname  5. júna – vo Svetový deň životného prostredia. Výstava je otvorená do konca júna v koniarni múzea v Trebišove, o otvorenie miestnosti je potrebné požiadať na recepcii múzea.