Dňa 25.7.2019 sa v budove Mestského úradu Trebišov konalo pracovné stretnutie s predsedom združenia Geoparku Zemplín Doc. Mgr. Máriom Molokáčom, PhD., ktoré zorganizovalo Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov. Témou stretnutia bol aktuálny stav a budúce vízie Geoparku Zemplín. Dôvodom stretnutia bolo bližšie oboznámenie sa s navrhovanými lokalitami geoparku a ich využitie v geoturizme. Zástupcovia Správy CHKO Latorica poskytli informácie ohľadom navrhovaných lokalít z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny a dohodli sa na bližšej spolupráci so združením Geoparku Zemplín.

foto: Ing. Martin Pukančík